بانک اطلاعات و موتور جستجوی اصناف، مشاغل، کسب و کارها و فروشگاههای تهران

 

لیست فروشگاه ها و مشاغل
مجتمع تجاری آوان سنتر

ترتیب نمایش لیست مشاغل را انتخاب کنید:

بوتیکمون Boutiquemoon

• کالاها و یا خدمات: بوتیک زنانه و گالری مانتو زنانه و شال و سربند
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر
• نام مدیر: بوتیکمون

گالری اکر Ochre

• کالاها و یا خدمات: گالری پوشاک زنانه مانتو زنانه و شال و روسری
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر
• نام مدیر: گالری اکر

Avan Center

• کالاها و یا خدمات: پاساژ مجتمع تجاری و مرکز خرید
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی، پلاک 18
• نام مدیر: مجتمع تجاری آوان

بوتیک ایلوکس ELUXE

• کالاها و یا خدمات: بوتیک زنانه مانتو و شال
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر طبقه منفی یک
• نام مدیر: الهام تقوی

بوتیک لیتل بیتی

• کالاها و یا خدمات: بوتیک لباس بچه کودک نوزاد
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر
• نام مدیر: لیتل بیتی

بوتیک آوان

• کالاها و یا خدمات: بوتیک زنانه پوشاک بانوان
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر
• نام مدیر: بوتیک آوان

بوتیکمون Boutiquemoon

• کالاها و یا خدمات: بوتیک زنانه و گالری مانتو زنانه و شال و سربند
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر
• نام مدیر: بوتیکمون

گالری اکر Ochre

• کالاها و یا خدمات: گالری پوشاک زنانه مانتو زنانه و شال و روسری
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر
• نام مدیر: گالری اکر

بوتیک ایلوکس ELUXE

• کالاها و یا خدمات: بوتیک زنانه مانتو و شال
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر طبقه منفی یک
• نام مدیر: الهام تقوی

بوتیک لیتل بیتی

• کالاها و یا خدمات: بوتیک لباس بچه کودک نوزاد
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر
• نام مدیر: لیتل بیتی

بوتیک آوان

• کالاها و یا خدمات: بوتیک زنانه پوشاک بانوان
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی پلاک 18 آوان سنتر
• نام مدیر: بوتیک آوان

Avan Center

• کالاها و یا خدمات: پاساژ مجتمع تجاری و مرکز خرید
• آدرس: بلوار اندرزگو بین وطن پور جنوبی و صالحی، پلاک 18
• نام مدیر: مجتمع تجاری آوان

لیست بازارها و مراکز خرید مشابه با مجتمع تجاری آوان سنتر