بانک اطلاعات و موتور جستجوی اصناف، مشاغل، کسب و کارها و فروشگاههای تهران

 

لیست فروشگاه ها و مشاغل بانک ها در
بازار شوش

ترتیب نمایش لیست مشاغل را انتخاب کنید:

بانک ملی شعبه مجتمع بلورفروشان

• کالاها و یا خدمات: بانک ملی کد 908 رتبه این واحد درجه 1 می باشد و امکانات آن مشتمل است بر سیبا خودپرداز یا ATM دستگاه PinPad صدور آنی کارت ترویج اسلامی سرویس حج
• آدرس: میدان شوش خ صابونیان
• نام مدیر: اداره امور شعب جنوب تهران

بانک سپه شعبه میدان شوش

• کالاها و یا خدمات: بانک سپه کد 169 امکانات این شعبه عبارتند از خودپرداز یا ATM خدمات POS و باجه عصر
• آدرس: میدان شوش ابتدای خ فدائیان اسلام جنب پاساژ رضائی
• نام مدیر: بانک

بانک تجارت شعبه فدائیان اسلام تهران

• کالاها و یا خدمات: بانک تجارت کد 139 امکانات این واحد عبارتند از خودپرداز دستگاه POS صدور آنی کارت
• آدرس: میدان شوش اول خیابان فدائیان اسلام روبروی مسجد مهدیه پلاك 640
• نام مدیر: مدیریت شعب جنوب شرق استان تهران

بانک پاسارگاد شعبه بازار بلور فروشان

• کالاها و یا خدمات: بانک پاسارگاد کد 391
• آدرس: میدان شوش خ صابونیان مجتمع تجاری الماس
• نام مدیر: بانک

بانک دی شعبه شوش

• کالاها و یا خدمات: بانک دی کد 152
• آدرس: میدان شوش خ صابونیان پلاک 315
• نام مدیر: بانک

بانک ملی شعبه مجتمع بلورفروشان

• کالاها و یا خدمات: بانک ملی کد 908 رتبه این واحد درجه 1 می باشد و امکانات آن مشتمل است بر سیبا خودپرداز یا ATM دستگاه PinPad صدور آنی کارت ترویج اسلامی سرویس حج
• آدرس: میدان شوش خ صابونیان
• نام مدیر: اداره امور شعب جنوب تهران

بانک پاسارگاد شعبه بازار بلور فروشان

• کالاها و یا خدمات: بانک پاسارگاد کد 391
• آدرس: میدان شوش خ صابونیان مجتمع تجاری الماس
• نام مدیر: بانک

بانک سپه شعبه میدان شوش

• کالاها و یا خدمات: بانک سپه کد 169 امکانات این شعبه عبارتند از خودپرداز یا ATM خدمات POS و باجه عصر
• آدرس: میدان شوش ابتدای خ فدائیان اسلام جنب پاساژ رضائی
• نام مدیر: بانک

بانک تجارت شعبه فدائیان اسلام تهران

• کالاها و یا خدمات: بانک تجارت کد 139 امکانات این واحد عبارتند از خودپرداز دستگاه POS صدور آنی کارت
• آدرس: میدان شوش اول خیابان فدائیان اسلام روبروی مسجد مهدیه پلاك 640
• نام مدیر: مدیریت شعب جنوب شرق استان تهران

بانک دی شعبه شوش

• کالاها و یا خدمات: بانک دی کد 152
• آدرس: میدان شوش خ صابونیان پلاک 315
• نام مدیر: بانک

لیست بازارها و مراکز خرید مشابه با بازار شوش