بانک اطلاعات و موتور جستجوی اصناف، مشاغل، کسب و کارها و فروشگاههای تهران

 

لیست فروشگاه ها و مشاغل
بازار مبل پاسارگاد

ترتیب نمایش لیست مشاغل را انتخاب کنید:

فروشگاه نودید استیل

• کالاها و یا خدمات: میز ناهار خوری، تخت دونفره لوکس، کنسول کلاسیک، میز غذاخوری سلطنتی کلاسیک نشیمن، مبل تک نفره ایتالیایی، سرویس مبلمان استیل نشیمن، مبل راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 42
• نام مدیر: نودید استیل

بازار مبل پاسارگاد

• کالاها و یا خدمات: مرکز خرید مبلمان میز و صندلی و سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد
• نام مدیر: بازار مبل پاسارگاد

فروشگاه ژینو

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 6
• نام مدیر: ژینو

فروشگاه کارینو

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 46
• نام مدیر: کارینو

فروشگاه مبلمان حسینی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 47
• نام مدیر: مبلمان حسینی

فروشگاه سیب

• کالاها و یا خدمات: سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 45
• نام مدیر: سیب

فروشگاه شارمین

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک و سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 1
• نام مدیر: شارمین

فروشگاه آفرینش

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 20
• نام مدیر: آفرینش

فروشگاه مبل علی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 5
• نام مدیر: مبل علی

فروشگاه کامفی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 24
• نام مدیر: کامفی

فروشگاه کهن

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 2
• نام مدیر: کهن

فروشگاه خانه آرام

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 12
• نام مدیر: خانه آرام

فروشگاه مبلمان دریا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 21
• نام مدیر: مبلمان دریا

فروشگاه یونیک

• کالاها و یا خدمات: آینه و کنسول
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 25
• نام مدیر: یونیک

فروشگاه نگین

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 23
• نام مدیر: نگین

فروشگاه ایده آل

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 30
• نام مدیر: ایده آل

فروشگاه کلکسیون مدرن

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 48
• نام مدیر: کلکسیون مدرن

فروشگاه پارس

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 9
• نام مدیر: پارس

فروشگاه ملک

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 10
• نام مدیر: ملک

فروشگاه آیفر

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 13
• نام مدیر: آیفر

فروشگاه مبل رضا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 26
• نام مدیر: مبل رضا

فروشگاه آکات

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 41
• نام مدیر: آکات

فروشگاه ملیکا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 11
• نام مدیر: ملیکا

فروشگاه آلما طرح نو

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 27
• نام مدیر: آلما طرح نو

فروشگاه ایده

• کالاها و یا خدمات: سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 50
• نام مدیر: ایده

فروشگاه نوژا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 15
• نام مدیر: نوژا

فروشگاه آرنیکا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 18
• نام مدیر: آرنیکا

فروشگاه نایس

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 17
• نام مدیر: نایس

فروشگاه قربانی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 28
• نام مدیر: قربانی

فروشگاه ساسانی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 49
• نام مدیر: ساسانی

فروشگاه ونوس

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 19
• نام مدیر: ونوس

فروشگاه آرین

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 40
• نام مدیر: آرین

فروشگاه دیاکو

• کالاها و یا خدمات: میز ناهار خوری
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 22
• نام مدیر: دیاکو

فروشگاه البرز

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 3
• نام مدیر: البرز

فروشگاه شهر چوب

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 32
• نام مدیر: شهر چوب

فروشگاه بلوط

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 31
• نام مدیر: بلوط

فروشگاه کارا مبل

• کالاها و یا خدمات: سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 29
• نام مدیر: کارا مبل

فروشگاه ایلیا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 14
• نام مدیر: ایلیا

فروشگاه رسام

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 44
• نام مدیر: رسام

فروشگاه والری

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 33
• نام مدیر: والری

فروشگاه هنرکده امیر

• کالاها و یا خدمات: سرویس خواب مدرن
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 43
• نام مدیر: هنرکده امیر

فروشگاه ملیکا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 8
• نام مدیر: ملیکا

فروشگاه ژینو

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 6
• نام مدیر: ژینو

بازار مبل پاسارگاد

• کالاها و یا خدمات: مرکز خرید مبلمان میز و صندلی و سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد
• نام مدیر: بازار مبل پاسارگاد

فروشگاه کارینو

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 46
• نام مدیر: کارینو

فروشگاه مبلمان حسینی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 47
• نام مدیر: مبلمان حسینی

فروشگاه سیب

• کالاها و یا خدمات: سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 45
• نام مدیر: سیب

فروشگاه شارمین

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک و سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 1
• نام مدیر: شارمین

فروشگاه آفرینش

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 20
• نام مدیر: آفرینش

فروشگاه مبل علی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 5
• نام مدیر: مبل علی

فروشگاه نودید استیل

• کالاها و یا خدمات: میز ناهار خوری، تخت دونفره لوکس، کنسول کلاسیک، میز غذاخوری سلطنتی کلاسیک نشیمن، مبل تک نفره ایتالیایی، سرویس مبلمان استیل نشیمن، مبل راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 42
• نام مدیر: نودید استیل

فروشگاه کامفی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 24
• نام مدیر: کامفی

فروشگاه کهن

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 2
• نام مدیر: کهن

فروشگاه خانه آرام

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 12
• نام مدیر: خانه آرام

فروشگاه مبلمان دریا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 21
• نام مدیر: مبلمان دریا

فروشگاه یونیک

• کالاها و یا خدمات: آینه و کنسول
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 25
• نام مدیر: یونیک

فروشگاه نگین

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 23
• نام مدیر: نگین

فروشگاه ایده آل

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 30
• نام مدیر: ایده آل

فروشگاه کلکسیون مدرن

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 48
• نام مدیر: کلکسیون مدرن

فروشگاه پارس

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 9
• نام مدیر: پارس

فروشگاه ملک

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 10
• نام مدیر: ملک

فروشگاه آیفر

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 13
• نام مدیر: آیفر

فروشگاه مبل رضا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 26
• نام مدیر: مبل رضا

فروشگاه آکات

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 41
• نام مدیر: آکات

فروشگاه ملیکا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 11
• نام مدیر: ملیکا

فروشگاه آلما طرح نو

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 27
• نام مدیر: آلما طرح نو

فروشگاه ایده

• کالاها و یا خدمات: سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 50
• نام مدیر: ایده

فروشگاه نوژا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 15
• نام مدیر: نوژا

فروشگاه آرنیکا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 18
• نام مدیر: آرنیکا

فروشگاه نایس

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 17
• نام مدیر: نایس

فروشگاه قربانی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 28
• نام مدیر: قربانی

فروشگاه ساسانی

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 49
• نام مدیر: ساسانی

فروشگاه ونوس

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 19
• نام مدیر: ونوس

فروشگاه آرین

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 40
• نام مدیر: آرین

فروشگاه دیاکو

• کالاها و یا خدمات: میز ناهار خوری
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 22
• نام مدیر: دیاکو

فروشگاه البرز

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 3
• نام مدیر: البرز

فروشگاه شهر چوب

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 32
• نام مدیر: شهر چوب

فروشگاه بلوط

• کالاها و یا خدمات: مبلمان راحتی
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 31
• نام مدیر: بلوط

فروشگاه کارا مبل

• کالاها و یا خدمات: سرویس خواب
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 29
• نام مدیر: کارا مبل

فروشگاه ایلیا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 14
• نام مدیر: ایلیا

فروشگاه رسام

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 44
• نام مدیر: رسام

فروشگاه والری

• کالاها و یا خدمات: مبلمان استیل
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 33
• نام مدیر: والری

فروشگاه هنرکده امیر

• کالاها و یا خدمات: سرویس خواب مدرن
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 43
• نام مدیر: هنرکده امیر

فروشگاه ملیکا

• کالاها و یا خدمات: مبلمان کلاسیک
• آدرس: یافت آباد شرقی بازار مبل پاسارگاد واحد 8
• نام مدیر: ملیکا

لیست بازارها و مراکز خرید مشابه با بازار مبل پاسارگاد