بانک اطلاعات و موتور جستجوی اصناف، مشاغل، کسب و کارها و فروشگاههای تهران

 

لیست بازارها، مراکز خرید و مجتمع های تجاری و اداری که شامل
گروه شغلی موسیقی، عکاسی و هنری می باشند:

مرکز خرید کوروش

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. طلا و جواهرات  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. زیبایی و آرایشی  6. شیرینی و تنقلات  7. مواد غذایی  8. ورزشی و تفریحی  9. وسایل کودک  10. موسیقی، عکاسی و هنری  11. موبایل و تلفن همراه  12. لوازم خانگی و ظروف  13. فرش، مبلمان و دکوراسیون  14. لوازم و ماشین های اداری  15. کتاب و انتشارات  16. مالی و تجاری  17. بقیه مشاغل  
• آدرس: بزرگراه ستاری به سمت شمال نبش خ پیامبر مرکزی مرکز خرید کوروش مال

بازار قائم تجریش

• گروه های شغلی موجود: 1. طلا و جواهرات  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. ورزشی و تفریحی  5. زیبایی و آرایشی  6. وسایل کودک  7. رستوران و کافه  8. موسیقی، عکاسی و هنری  9. لوازم خانگی و ظروف  10. فرش، مبلمان و دکوراسیون  11. کامپیوتر  12. موبایل و تلفن همراه  13. موسسات و خدمات آموزشی  14. حقوقی و اجتماعی  15. مواد غذایی  
• آدرس: میدان تجریش بازار قائم تجریش

مجتمع کامپیوتر پایتخت

• گروه های شغلی موجود: 1. کامپیوتر  2. موبایل و تلفن همراه  3. لوازم و ماشین های اداری  4. موسیقی، عکاسی و هنری  5. موسسات و خدمات آموزشی  6. مواد غذایی  7. شیرینی و تنقلات  8. پوشاک  9. طلا و جواهرات  
• آدرس: خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک ابتدای بلوار میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت

بازار لوازم خانگی سه راه امین حضور و خیابان ری

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم خانگی و ظروف  2. مربوط به ساختمان  3. زیبایی و آرایشی  4. موسیقی، عکاسی و هنری  5. مربوط به خودرو  6. پزشکی و سلامت  7. داروخانه و لوازم پزشکی  
• آدرس: خیابان امیرکبیر سه راه امین حضور خیابان ری و اطراف

چهارراه ولیعصر و سه راه جمهوری

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. وسایل کودک  5. طلا و جواهرات  6. کامپیوتر  7. لوازم و ماشین های اداری  8. موبایل و تلفن همراه  9. ورزشی و تفریحی  10. زیبایی و آرایشی  11. موسیقی، عکاسی و هنری  12. مواد غذایی  13. شیرینی و تنقلات  14. پزشکی و سلامت  15. داروخانه و لوازم پزشکی  16. موسسات و خدمات آموزشی  17. مالی و تجاری  18. پلیس و دادگاه  19. حقوقی و اجتماعی  20. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان ولیعصر از سه راه جمهوری تا تقاطع خیابان طالقانی و خیابان های اطراف

بازار تجریش

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. طلا و جواهرات  7. موبایل و تلفن همراه  8. کامپیوتر  9. زیبایی و آرایشی  10. ورزشی و تفریحی  11. وسایل کودک  12. لوازم خانگی و ظروف  13. فرش، مبلمان و دکوراسیون  14. آژانس املاک  15. داروخانه و لوازم پزشکی  16. پزشکی و سلامت  17. لوازم و ماشین های اداری  18. موسسات و خدمات آموزشی  19. موسیقی، عکاسی و هنری  20. مربوط به ساختمان  21. تبلیغات و دفتر فنی  22. بقیه مشاغل  
• آدرس: میدان تجریش تا میدان قدس خیابان های اطراف شامل بازار سنتی تجریش بجز پاساژ قائم، مرکز خرید تندیس و مرکز خرید ارگ تجریش

خیابان جمهوری

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم خانگی و ظروف  2. موبایل و تلفن همراه  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. زیبایی و آرایشی  6. طلا و جواهرات  7. رستوران و کافه  8. مواد غذایی  9. شیرینی و تنقلات  10. پزشکی و سلامت  11. داروخانه و لوازم پزشکی  12. ورزشی و تفریحی  13. موسیقی، عکاسی و هنری  14. وسایل کودک  15. کامپیوتر  16. صنعت و ابزارآلات  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. مربوط به ساختمان  19. مربوط به خودرو  20. تبلیغات و دفتر فنی  21. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  22. مالی و تجاری  23. موسسات و خدمات آموزشی  24. کتاب و انتشارات  25. لوازم و ماشین های اداری  
• آدرس: خیابان جمهوری از میدان جمهوری تا میدان بهارستان و خیابان های اطراف

خیابان فاطمی

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. پزشکی و سلامت  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. زیبایی و آرایشی  9. ورزشی و تفریحی  10. موسسات و خدمات آموزشی  11. کتاب و انتشارات  12. آژانس املاک  13. مربوط به ساختمان  14. طلا و جواهرات  15. وسایل کودک  16. لوازم خانگی و ظروف  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. موسیقی، عکاسی و هنری  19. کامپیوتر  20. موبایل و تلفن همراه  21. مربوط به خودرو  22. مسافرت و حمل و نقل  23. حیوانات خانگی  24. تبلیغات و دفتر فنی  25. جشن و مراسم  26. مالی و تجاری  27. لوازم و ماشین های اداری  28. صنعت و ابزارآلات  29. حقوقی و اجتماعی  30. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان فاطمی از چمران تا خیابان ولیعصر و خیابان های اطراف

خیابان شریعتی

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پزشکی و سلامت  3. داروخانه و لوازم پزشکی  4. زیبایی و آرایشی  5. لوازم خانگی و ظروف  6. فرش، مبلمان و دکوراسیون  7. مربوط به ساختمان  8. آژانس املاک  9. مربوط به خودرو  10. لوازم و ماشین های اداری  11. موسسات و خدمات آموزشی  12. کتاب و انتشارات  13. مواد غذایی  14. شیرینی و تنقلات  15. پوشاک  16. کیف و کفش  17. طلا و جواهرات  18. وسایل کودک  19. ورزشی و تفریحی  20. موسیقی، عکاسی و هنری  21. حیوانات خانگی  22. موبایل و تلفن همراه  23. کامپیوتر  24. مسافرت و حمل و نقل  25. مالی و تجاری  26. تبلیغات و دفتر فنی  27. صنعت و ابزارآلات  28. پلیس و دادگاه  29. حقوقی و اجتماعی  30. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان شریعتی از پیچ شمیران تا میدان قدس و تجریش و خیابان های اطراف

بلوار میرداماد

• گروه های شغلی موجود: 1. پوشاک  2. کیف و کفش  3. طلا و جواهرات  4. رستوران و کافه  5. پزشکی و سلامت  6. داروخانه و لوازم پزشکی  7. زیبایی و آرایشی  8. موسسات و خدمات آموزشی  9. کتاب و انتشارات  10. مواد غذایی  11. شیرینی و تنقلات  12. وسایل کودک  13. ورزشی و تفریحی  14. موسیقی، عکاسی و هنری  15. حیوانات خانگی  16. لوازم خانگی و ظروف  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. مربوط به ساختمان  19. آژانس املاک  20. کامپیوتر  21. موبایل و تلفن همراه  22. مربوط به خودرو  23. مسافرت و حمل و نقل  24. مالی و تجاری  25. تبلیغات و دفتر فنی  26. لوازم و ماشین های اداری  27. صنعت و ابزارآلات  28. حقوقی و اجتماعی  29. بقیه مشاغل  
• آدرس: بلوار میرداماد از تقاطع خیابان ولیعصر تا تقاطع خیابان شریعتی و خیابان ظفر و خیابان های اطراف

تهرانپارس

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. طلا و جواهرات  5. وسایل کودک  6. پزشکی و سلامت  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. زیبایی و آرایشی  9. ورزشی و تفریحی  10. مواد غذایی  11. شیرینی و تنقلات  12. موسسات و خدمات آموزشی  13. کتاب و انتشارات  14. لوازم و ماشین های اداری  15. مربوط به خودرو  16. حیوانات خانگی  17. لوازم خانگی و ظروف  18. فرش، مبلمان و دکوراسیون  19. مربوط به ساختمان  20. آژانس املاک  21. موبایل و تلفن همراه  22. موسیقی، عکاسی و هنری  23. مالی و تجاری  24. صنعت و ابزارآلات  25. پلیس و دادگاه  
• آدرس: بلوار اصلی تهرانپارس از سه راه تهرانپارس تا بزرگراه زین الدین شامل فلکه های اول تا چهارم تهرانپارس و خیابان های اطراف

شهرک غرب

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پزشکی و سلامت  3. داروخانه و لوازم پزشکی  4. زیبایی و آرایشی  5. مواد غذایی  6. شیرینی و تنقلات  7. پوشاک  8. کیف و کفش  9. طلا و جواهرات  10. وسایل کودک  11. ورزشی و تفریحی  12. مربوط به خودرو  13. مسافرت و حمل و نقل  14. موسیقی، عکاسی و هنری  15. موسسات و خدمات آموزشی  16. کتاب و انتشارات  17. حیوانات خانگی  18. لوازم خانگی و ظروف  19. فرش، مبلمان و دکوراسیون  20. مربوط به ساختمان  21. آژانس املاک  22. کامپیوتر  23. موبایل و تلفن همراه  24. لوازم و ماشین های اداری  25. مالی و تجاری  26. تبلیغات و دفتر فنی  27. جشن و مراسم  28. بقیه مشاغل  
• آدرس: محله شهرک غرب و خیابان های اطراف

سعادت آباد

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. داروخانه و لوازم پزشکی  3. پزشکی و سلامت  4. شیرینی و تنقلات  5. مواد غذایی  6. پوشاک  7. کیف و کفش  8. طلا و جواهرات  9. وسایل کودک  10. زیبایی و آرایشی  11. ورزشی و تفریحی  12. مربوط به خودرو  13. مسافرت و حمل و نقل  14. موسسات و خدمات آموزشی  15. کتاب و انتشارات  16. کامپیوتر  17. موبایل و تلفن همراه  18. موسیقی، عکاسی و هنری  19. حیوانات خانگی  20. لوازم خانگی و ظروف  21. فرش، مبلمان و دکوراسیون  22. مربوط به ساختمان  23. آژانس املاک  24. مالی و تجاری  25. جشن و مراسم  26. بقیه مشاغل  
• آدرس: محله سعادت آباد و فرحزاد

خیابان کارگر

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. مربوط به خودرو  5. زیبایی و آرایشی  6. ورزشی و تفریحی  7. پزشکی و سلامت  8. داروخانه و لوازم پزشکی  9. وسایل کودک  10. موسسات و خدمات آموزشی  11. کتاب و انتشارات  12. کامپیوتر  13. پوشاک  14. کیف و کفش  15. طلا و جواهرات  16. لوازم خانگی و ظروف  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. مربوط به ساختمان  19. آژانس املاک  20. موبایل و تلفن همراه  21. موسیقی، عکاسی و هنری  22. مسافرت و حمل و نقل  23. مالی و تجاری  24. جشن و مراسم  25. صنعت و ابزارآلات  26. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان کارگر از میدان راه آهن تا انتهای امیرآباد شمالی و خیابان های اطراف

نیاوران

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. شیرینی و تنقلات  3. مواد غذایی  4. پزشکی و سلامت  5. داروخانه و لوازم پزشکی  6. زیبایی و آرایشی  7. لوازم خانگی و ظروف  8. فرش، مبلمان و دکوراسیون  9. مربوط به ساختمان  10. آژانس املاک  11. پوشاک  12. کیف و کفش  13. طلا و جواهرات  14. وسایل کودک  15. ورزشی و تفریحی  16. موبایل و تلفن همراه  17. موسیقی، عکاسی و هنری  18. موسسات و خدمات آموزشی  19. کتاب و انتشارات  20. مربوط به خودرو  21. مالی و تجاری  22. حقوقی و اجتماعی  23. بقیه مشاغل  
• آدرس: نیاوران از میدان نیاوران تا میدان قدس و خیابان های اطراف

جردن و امانیه

• گروه های شغلی موجود: 1. پزشکی و سلامت  2. داروخانه و لوازم پزشکی  3. رستوران و کافه  4. مواد غذایی  5. شیرینی و تنقلات  6. پوشاک  7. کیف و کفش  8. طلا و جواهرات  9. وسایل کودک  10. زیبایی و آرایشی  11. ورزشی و تفریحی  12. موسسات و خدمات آموزشی  13. کتاب و انتشارات  14. کامپیوتر  15. موبایل و تلفن همراه  16. مربوط به خودرو  17. مسافرت و حمل و نقل  18. حیوانات خانگی  19. موسیقی، عکاسی و هنری  20. لوازم خانگی و ظروف  21. فرش، مبلمان و دکوراسیون  22. مربوط به ساختمان  23. آژانس املاک  24. حقوقی و اجتماعی  25. مالی و تجاری  26. جشن و مراسم  27. پلیس و دادگاه  
• آدرس: بلوار آفریقا یا بلوار نلسون ماندلا، محله های جردن، امانیه، پارک ملت و خیابان های اطراف

خیابان مطهری و خیابان بهشتی

• گروه های شغلی موجود: 1. پزشکی و سلامت  2. داروخانه و لوازم پزشکی  3. رستوران و کافه  4. مربوط به خودرو  5. مسافرت و حمل و نقل  6. موسسات و خدمات آموزشی  7. کتاب و انتشارات  8. وسایل کودک  9. پوشاک  10. کیف و کفش  11. زیبایی و آرایشی  12. ورزشی و تفریحی  13. موسیقی، عکاسی و هنری  14. لوازم خانگی و ظروف  15. فرش، مبلمان و دکوراسیون  16. مربوط به ساختمان  17. آژانس املاک  18. کامپیوتر  19. موبایل و تلفن همراه  20. لوازم و ماشین های اداری  21. تبلیغات و دفتر فنی  22. مواد غذایی  23. شیرینی و تنقلات  24. مالی و تجاری  25. حقوقی و اجتماعی  26. صنعت و ابزارآلات  27. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  28. پلیس و دادگاه  29. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان مطهری و خیابان بهشتی، محله های عباس آباد و تخت طاووس و خیابان های اطراف

باب همایون و میدان توپخانه

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به خودرو  2. موسیقی، عکاسی و هنری  3. پوشاک  4. رستوران و کافه  5. داروخانه و لوازم پزشکی  6. زیبایی و آرایشی  7. فرش، مبلمان و دکوراسیون  8. مربوط به ساختمان  9. موبایل و تلفن همراه  10. کامپیوتر  11. صنعت و ابزارآلات  
• آدرس: خیابان باب همایون خیابان صوراسرافیل میدان امام خمینی یا میدان توپخانه و خیابان های اطراف

میدان ونک و خیابان ملاصدرا

• گروه های شغلی موجود: 1. پزشکی و سلامت  2. داروخانه و لوازم پزشکی  3. رستوران و کافه  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. طلا و جواهرات  7. وسایل کودک  8. زیبایی و آرایشی  9. فرش، مبلمان و دکوراسیون  10. مربوط به ساختمان  11. مربوط به خودرو  12. موسسات و خدمات آموزشی  13. کتاب و انتشارات  14. لوازم و ماشین های اداری  15. مواد غذایی  16. شیرینی و تنقلات  17. موبایل و تلفن همراه  18. کامپیوتر  19. ورزشی و تفریحی  20. موسیقی، عکاسی و هنری  21. حیوانات خانگی  22. لوازم خانگی و ظروف  23. مسافرت و حمل و نقل  24. مالی و تجاری  25. صنعت و ابزارآلات  26. جشن و مراسم  
• آدرس: میدان ونک و خیابان ملاصدرا و خیابان های اطراف شامل شیخ بهایی، شیراز، برزیل و خدامی

خیابان پاسداران

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. شیرینی و تنقلات  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. پزشکی و سلامت  6. داروخانه و لوازم پزشکی  7. زیبایی و آرایشی  8. ورزشی و تفریحی  9. فرش، مبلمان و دکوراسیون  10. مربوط به ساختمان  11. آژانس املاک  12. موسسات و خدمات آموزشی  13. کتاب و انتشارات  14. مواد غذایی  15. لوازم خانگی و ظروف  16. طلا و جواهرات  17. وسایل کودک  18. موبایل و تلفن همراه  19. حیوانات خانگی  20. مربوط به خودرو  21. موسیقی، عکاسی و هنری  22. مالی و تجاری  23. مسافرت و حمل و نقل  24. پلیس و دادگاه  25. حقوقی و اجتماعی  26. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان پاسداران از میدان نیاوران تا بزرگراه همت

مجتمع تجاری اداری طوبی چیتگر

• گروه های شغلی موجود: 1. پوشاک  2. کیف و کفش  3. وسایل کودک  4. زیبایی و آرایشی  5. طلا و جواهرات  6. لوازم خانگی و ظروف  7. فرش، مبلمان و دکوراسیون  8. شیرینی و تنقلات  9. مواد غذایی  10. ورزشی و تفریحی  11. داروخانه و لوازم پزشکی  12. لوازم و ماشین های اداری  13. موسیقی، عکاسی و هنری  14. موسسات و خدمات آموزشی  15. مربوط به ساختمان  16. مالی و تجاری  17. جشن و مراسم  18. بقیه مشاغل  
• آدرس: اتوبان تهران کرج ورودی پارک چیتگر بلوار کوهک جنب خیابان نسیم 16 مجتمع تجاری اداری طوبی چیتگر

خیابان پیروزی

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. طلا و جواهرات  7. وسایل کودک  8. پزشکی و سلامت  9. داروخانه و لوازم پزشکی  10. زیبایی و آرایشی  11. ورزشی و تفریحی  12. موسیقی، عکاسی و هنری  13. حیوانات خانگی  14. لوازم خانگی و ظروف  15. فرش، مبلمان و دکوراسیون  16. مربوط به ساختمان  17. آژانس املاک  18. مربوط به خودرو  19. موسسات و خدمات آموزشی  20. کتاب و انتشارات  21. لوازم و ماشین های اداری  22. کامپیوتر  23. موبایل و تلفن همراه  24. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  25. صنعت و ابزارآلات  26. پلیس و دادگاه  27. حقوقی و اجتماعی  28. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان پیروزی از میدان شهدا تا بزرگراه بسیج و خیابان های اطراف

خیابان سهروردی

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. فرش، مبلمان و دکوراسیون  3. لوازم خانگی و ظروف  4. مربوط به ساختمان  5. پزشکی و سلامت  6. داروخانه و لوازم پزشکی  7. مربوط به خودرو  8. مسافرت و حمل و نقل  9. موسسات و خدمات آموزشی  10. کتاب و انتشارات  11. لوازم و ماشین های اداری  12. موسیقی، عکاسی و هنری  13. زیبایی و آرایشی  14. کامپیوتر  15. موبایل و تلفن همراه  16. مواد غذایی  17. شیرینی و تنقلات  18. پوشاک  19. کیف و کفش  20. طلا و جواهرات  21. وسایل کودک  22. ورزشی و تفریحی  23. حقوقی و اجتماعی  
• آدرس: خیابان سهروردی شمالی و جنوبی و خیابان آپادانا و خیابان های اطراف

مجتمع تجاری یاران

• گروه های شغلی موجود: 1. کامپیوتر  2. لوازم و ماشین های اداری  3. موبایل و تلفن همراه  4. موسیقی، عکاسی و هنری  5. مربوط به ساختمان  
• آدرس: فلکه دوم صادقیه بلوار کاشانی بعد از پمپ بنزین روبروی بلوار اباذر مجتمع تجاری یاران

خیابان بهار

• گروه های شغلی موجود: 1. وسایل کودک  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. کامپیوتر  5. موبایل و تلفن همراه  6. موسیقی، عکاسی و هنری  7. فرش، مبلمان و دکوراسیون  8. مربوط به ساختمان  9. صنعت و ابزارآلات  10. پزشکی و سلامت  11. مسافرت و حمل و نقل  
• آدرس: خیابان بهار جنوبی بین خیابان انقلاب و خیابان طالقانی و خیابان های اطراف

الهیه و فرشته

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. طلا و جواهرات  3. داروخانه و لوازم پزشکی  4. پزشکی و سلامت  5. زیبایی و آرایشی  6. ورزشی و تفریحی  7. شیرینی و تنقلات  8. پوشاک  9. کیف و کفش  10. وسایل کودک  11. مواد غذایی  12. فرش، مبلمان و دکوراسیون  13. مربوط به ساختمان  14. آژانس املاک  15. موسیقی، عکاسی و هنری  16. حیوانات خانگی  17. موسسات و خدمات آموزشی  
• آدرس: محله الهیه و خیابان فرشته و خیابان های اطراف

زعفرانیه و محمودیه

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پزشکی و سلامت  3. داروخانه و لوازم پزشکی  4. زیبایی و آرایشی  5. ورزشی و تفریحی  6. فرش، مبلمان و دکوراسیون  7. مواد غذایی  8. شیرینی و تنقلات  9. کیف و کفش  10. طلا و جواهرات  11. وسایل کودک  12. حیوانات خانگی  13. مربوط به ساختمان  14. آژانس املاک  15. موسسات و خدمات آموزشی  16. کتاب و انتشارات  17. موسیقی، عکاسی و هنری  18. مربوط به خودرو  19. مالی و تجاری  20. جشن و مراسم  21. پلیس و دادگاه  22. حقوقی و اجتماعی  
• آدرس: محله های زعفرانیه و مخمودیه شامل خیابان مقدس اردبیلی، خیابانهای الف، ب و ج، خیابان آصف، خیابان بهزادی، خیابان فلاحی خیابان ساسان و خیابان های اطراف

قیطریه

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. مواد غذایی  3. شیرینی و تنقلات  4. پزشکی و سلامت  5. داروخانه و لوازم پزشکی  6. زیبایی و آرایشی  7. لوازم خانگی و ظروف  8. فرش، مبلمان و دکوراسیون  9. مربوط به ساختمان  10. آژانس املاک  11. موسسات و خدمات آموزشی  12. مربوط به خودرو  13. پوشاک  14. کیف و کفش  15. وسایل کودک  16. ورزشی و تفریحی  17. موسیقی، عکاسی و هنری  18. حیوانات خانگی  19. مالی و تجاری  20. بقیه مشاغل  
• آدرس: محله قیطریه شامل بلوار قیطریه، بلوار اندرزگو، چیذر و بلوار صبا و خیابان های اطراف

نارمک و رسالت

• گروه های شغلی موجود: 1. داروخانه و لوازم پزشکی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. وسایل کودک  7. زیبایی و آرایشی  8. پزشکی و سلامت  9. لوازم خانگی و ظروف  10. فرش، مبلمان و دکوراسیون  11. مربوط به ساختمان  12. آژانس املاک  13. مربوط به خودرو  14. موسسات و خدمات آموزشی  15. کتاب و انتشارات  16. ورزشی و تفریحی  17. کامپیوتر  18. موبایل و تلفن همراه  19. مواد غذایی  20. مالی و تجاری  21. موسیقی، عکاسی و هنری  22. حیوانات خانگی  23. لوازم و ماشین های اداری  24. تبلیغات و دفتر فنی  25. پلیس و دادگاه  26. حقوقی و اجتماعی  27. بقیه مشاغل  
• آدرس: محله نارمک، بزرگراه رسالت و محله های اطراف

یوسف آباد

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. شیرینی و تنقلات  3. پزشکی و سلامت  4. داروخانه و لوازم پزشکی  5. زیبایی و آرایشی  6. موسسات و خدمات آموزشی  7. کتاب و انتشارات  8. پوشاک  9. کیف و کفش  10. طلا و جواهرات  11. وسایل کودک  12. ورزشی و تفریحی  13. مواد غذایی  14. کامپیوتر  15. موبایل و تلفن همراه  16. موسیقی، عکاسی و هنری  17. آژانس املاک  18. لوازم خانگی و ظروف  19. فرش، مبلمان و دکوراسیون  20. مربوط به ساختمان  21. مسافرت و حمل و نقل  22. تبلیغات و دفتر فنی  23. حیوانات خانگی  24. مربوط به خودرو  25. لوازم و ماشین های اداری  26. حقوقی و اجتماعی  27. صنعت و ابزارآلات  
• آدرس: محله یوسف آباد، خیابان یوسف آباد یا سید جمال الدین اسدآبادی و خیابان های اطراف

محله مجیدیه

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. وسایل کودک  5. زیبایی و آرایشی  6. داروخانه و لوازم پزشکی  7. پزشکی و سلامت  8. کتاب و انتشارات  9. لوازم و ماشین های اداری  10. موسسات و خدمات آموزشی  11. موسیقی، عکاسی و هنری  12. مالی و تجاری  13. مواد غذایی  14. شیرینی و تنقلات  15. مربوط به ساختمان  16. فرش، مبلمان و دکوراسیون  17. لوازم خانگی و ظروف  18. ورزشی و تفریحی  19. حیوانات خانگی  20. آژانس املاک  21. کامپیوتر  22. موبایل و تلفن همراه  23. مربوط به خودرو  24. پلیس و دادگاه  25. تبلیغات و دفتر فنی  26. بقیه مشاغل  
• آدرس: بزرگراه رسالت مجیدیه شمالی و مجیدیه جنوبی

خیابان گیشا

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. شیرینی و تنقلات  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. وسایل کودک  6. طلا و جواهرات  7. زیبایی و آرایشی  8. ورزشی و تفریحی  9. لوازم خانگی و ظروف  10. فرش، مبلمان و دکوراسیون  11. مربوط به ساختمان  12. موبایل و تلفن همراه  13. داروخانه و لوازم پزشکی  14. پزشکی و سلامت  15. موسیقی، عکاسی و هنری  16. حیوانات خانگی  17. موسسات و خدمات آموزشی  18. کتاب و انتشارات  19. لوازم و ماشین های اداری  20. مواد غذایی  21. آژانس املاک  22. مسافرت و حمل و نقل  23. مالی و تجاری  24. صنعت و ابزارآلات  25. پلیس و دادگاه  26. حقوقی و اجتماعی  27. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان گیشا یا کوی نصر و خیابان های اطراف بجز بازار نصر گیشا

بازار چارسو

• گروه های شغلی موجود: 1. موبایل و تلفن همراه  2. لوازم خانگی و ظروف  3. کامپیوتر  4. مالی و تجاری  5. موسیقی، عکاسی و هنری  
• آدرس: خیابان جمهوری ضلع جنوب شرقی تقاطع حافظ بازار چارسو

تهرانسر

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. شیرینی و تنقلات  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. وسایل کودک  6. مواد غذایی  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. زیبایی و آرایشی  9. پزشکی و سلامت  10. ورزشی و تفریحی  11. موسیقی، عکاسی و هنری  12. حیوانات خانگی  13. لوازم خانگی و ظروف  14. فرش، مبلمان و دکوراسیون  15. مربوط به ساختمان  16. آژانس املاک  17. کامپیوتر  18. موبایل و تلفن همراه  19. مربوط به خودرو  20. موسسات و خدمات آموزشی  21. کتاب و انتشارات  22. لوازم و ماشین های اداری  23. تبلیغات و دفتر فنی  24. بقیه مشاغل  
• آدرس: جاده مخصوص کرج، تهرانسر

شهرک اکباتان

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. وسایل کودک  5. داروخانه و لوازم پزشکی  6. پزشکی و سلامت  7. زیبایی و آرایشی  8. ورزشی و تفریحی  9. موسیقی، عکاسی و هنری  10. حیوانات خانگی  11. لوازم خانگی و ظروف  12. فرش، مبلمان و دکوراسیون  13. آژانس املاک  14. کامپیوتر  15. موبایل و تلفن همراه  16. موسسات و خدمات آموزشی  17. کتاب و انتشارات  18. لوازم و ماشین های اداری  19. پلیس و دادگاه  20. حقوقی و اجتماعی  21. بقیه مشاغل  
• آدرس: شهرک اکباتان

بلوار فردوس

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. وسایل کودک  7. پزشکی و سلامت  8. داروخانه و لوازم پزشکی  9. زیبایی و آرایشی  10. ورزشی و تفریحی  11. موسسات و خدمات آموزشی  12. موسیقی، عکاسی و هنری  13. لوازم خانگی و ظروف  14. فرش، مبلمان و دکوراسیون  15. مربوط به ساختمان  16. آژانس املاک  17. مربوط به خودرو  18. مسافرت و حمل و نقل  19. بقیه مشاغل  
• آدرس: بلوار فردوس شرق و غرب از صادقیه تا اتوبان باکری

شهرری

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. شیرینی و تنقلات  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. ورزشی و تفریحی  6. رستوران و کافه  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. پزشکی و سلامت  9. لوازم خانگی و ظروف  10. آژانس املاک  11. موسیقی، عکاسی و هنری  12. زیبایی و آرایشی  13. کامپیوتر  14. موبایل و تلفن همراه  15. مربوط به خودرو  16. کتاب و انتشارات  17. بقیه مشاغل  
• آدرس: شهرری