بانک اطلاعات و موتور جستجوی اصناف، مشاغل، کسب و کارها و فروشگاههای تهران

 

لیست بازارها، مراکز خرید و مجتمع های تجاری و اداری که شامل
گروه شغلی تبلیغات و دفتر فنی می باشند:

بازار تجریش

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. طلا و جواهرات  7. موبایل و تلفن همراه  8. کامپیوتر  9. زیبایی و آرایشی  10. ورزشی و تفریحی  11. وسایل کودک  12. لوازم خانگی و ظروف  13. فرش، مبلمان و دکوراسیون  14. آژانس املاک  15. داروخانه و لوازم پزشکی  16. پزشکی و سلامت  17. لوازم و ماشین های اداری  18. موسسات و خدمات آموزشی  19. موسیقی، عکاسی و هنری  20. مربوط به ساختمان  21. تبلیغات و دفتر فنی  22. بقیه مشاغل  
• آدرس: میدان تجریش تا میدان قدس خیابان های اطراف شامل بازار سنتی تجریش بجز پاساژ قائم، مرکز خرید تندیس و مرکز خرید ارگ تجریش

خیابان جمهوری

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم خانگی و ظروف  2. موبایل و تلفن همراه  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. زیبایی و آرایشی  6. طلا و جواهرات  7. رستوران و کافه  8. مواد غذایی  9. شیرینی و تنقلات  10. پزشکی و سلامت  11. داروخانه و لوازم پزشکی  12. ورزشی و تفریحی  13. موسیقی، عکاسی و هنری  14. وسایل کودک  15. کامپیوتر  16. صنعت و ابزارآلات  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. مربوط به ساختمان  19. مربوط به خودرو  20. تبلیغات و دفتر فنی  21. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  22. مالی و تجاری  23. موسسات و خدمات آموزشی  24. کتاب و انتشارات  25. لوازم و ماشین های اداری  
• آدرس: خیابان جمهوری از میدان جمهوری تا میدان بهارستان و خیابان های اطراف

خیابان فاطمی

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. پزشکی و سلامت  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. زیبایی و آرایشی  9. ورزشی و تفریحی  10. موسسات و خدمات آموزشی  11. کتاب و انتشارات  12. آژانس املاک  13. مربوط به ساختمان  14. طلا و جواهرات  15. وسایل کودک  16. لوازم خانگی و ظروف  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. موسیقی، عکاسی و هنری  19. کامپیوتر  20. موبایل و تلفن همراه  21. مربوط به خودرو  22. مسافرت و حمل و نقل  23. حیوانات خانگی  24. تبلیغات و دفتر فنی  25. جشن و مراسم  26. مالی و تجاری  27. لوازم و ماشین های اداری  28. صنعت و ابزارآلات  29. حقوقی و اجتماعی  30. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان فاطمی از چمران تا خیابان ولیعصر و خیابان های اطراف

خیابان شریعتی

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پزشکی و سلامت  3. داروخانه و لوازم پزشکی  4. زیبایی و آرایشی  5. لوازم خانگی و ظروف  6. فرش، مبلمان و دکوراسیون  7. مربوط به ساختمان  8. آژانس املاک  9. مربوط به خودرو  10. لوازم و ماشین های اداری  11. موسسات و خدمات آموزشی  12. کتاب و انتشارات  13. مواد غذایی  14. شیرینی و تنقلات  15. پوشاک  16. کیف و کفش  17. طلا و جواهرات  18. وسایل کودک  19. ورزشی و تفریحی  20. موسیقی، عکاسی و هنری  21. حیوانات خانگی  22. موبایل و تلفن همراه  23. کامپیوتر  24. مسافرت و حمل و نقل  25. مالی و تجاری  26. تبلیغات و دفتر فنی  27. صنعت و ابزارآلات  28. پلیس و دادگاه  29. حقوقی و اجتماعی  30. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان شریعتی از پیچ شمیران تا میدان قدس و تجریش و خیابان های اطراف

بلوار میرداماد

• گروه های شغلی موجود: 1. پوشاک  2. کیف و کفش  3. طلا و جواهرات  4. رستوران و کافه  5. پزشکی و سلامت  6. داروخانه و لوازم پزشکی  7. زیبایی و آرایشی  8. موسسات و خدمات آموزشی  9. کتاب و انتشارات  10. مواد غذایی  11. شیرینی و تنقلات  12. وسایل کودک  13. ورزشی و تفریحی  14. موسیقی، عکاسی و هنری  15. حیوانات خانگی  16. لوازم خانگی و ظروف  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. مربوط به ساختمان  19. آژانس املاک  20. کامپیوتر  21. موبایل و تلفن همراه  22. مربوط به خودرو  23. مسافرت و حمل و نقل  24. مالی و تجاری  25. تبلیغات و دفتر فنی  26. لوازم و ماشین های اداری  27. صنعت و ابزارآلات  28. حقوقی و اجتماعی  29. بقیه مشاغل  
• آدرس: بلوار میرداماد از تقاطع خیابان ولیعصر تا تقاطع خیابان شریعتی و خیابان ظفر و خیابان های اطراف

شهرک غرب

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پزشکی و سلامت  3. داروخانه و لوازم پزشکی  4. زیبایی و آرایشی  5. مواد غذایی  6. شیرینی و تنقلات  7. پوشاک  8. کیف و کفش  9. طلا و جواهرات  10. وسایل کودک  11. ورزشی و تفریحی  12. مربوط به خودرو  13. مسافرت و حمل و نقل  14. موسیقی، عکاسی و هنری  15. موسسات و خدمات آموزشی  16. کتاب و انتشارات  17. حیوانات خانگی  18. لوازم خانگی و ظروف  19. فرش، مبلمان و دکوراسیون  20. مربوط به ساختمان  21. آژانس املاک  22. کامپیوتر  23. موبایل و تلفن همراه  24. لوازم و ماشین های اداری  25. مالی و تجاری  26. تبلیغات و دفتر فنی  27. جشن و مراسم  28. بقیه مشاغل  
• آدرس: محله شهرک غرب و خیابان های اطراف

میدان فردوسی

• گروه های شغلی موجود: 1. کیف و کفش  2. پوشاک  3. مالی و تجاری  4. طلا و جواهرات  5. رستوران و کافه  6. لوازم و ماشین های اداری  7. کامپیوتر  8. ورزشی و تفریحی  9. داروخانه و لوازم پزشکی  10. فرش، مبلمان و دکوراسیون  11. مسافرت و حمل و نقل  12. تبلیغات و دفتر فنی  13. مواد غذایی  14. شیرینی و تنقلات  15. بقیه مشاغل  
• آدرس: میدان فردوسی و خیابان های اطراف

خیابان آزادی

• گروه های شغلی موجود: 1. داروخانه و لوازم پزشکی  2. حیوانات خانگی  3. مربوط به خودرو  4. موسسات و خدمات آموزشی  5. ورزشی و تفریحی  6. مواد غذایی  7. رستوران و کافه  8. شیرینی و تنقلات  9. پوشاک  10. کیف و کفش  11. پزشکی و سلامت  12. زیبایی و آرایشی  13. فرش، مبلمان و دکوراسیون  14. لوازم خانگی و ظروف  15. مربوط به ساختمان  16. آژانس املاک  17. کامپیوتر  18. کتاب و انتشارات  19. تبلیغات و دفتر فنی  20. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  21. مسافرت و حمل و نقل  22. صنعت و ابزارآلات  23. ایمنی و ادارات دولتی  24. پلیس و دادگاه  25. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان آزادی از میدان آزادی تا میدان انقلاب و خیابان های اطراف

خیابان انقلاب

• گروه های شغلی موجود: 1. کتاب و انتشارات  2. موسسات و خدمات آموزشی  3. کامپیوتر  4. لوازم و ماشین های اداری  5. رستوران و کافه  6. پوشاک  7. کیف و کفش  8. پزشکی و سلامت  9. داروخانه و لوازم پزشکی  10. زیبایی و آرایشی  11. وسایل کودک  12. ورزشی و تفریحی  13. مربوط به خودرو  14. موبایل و تلفن همراه  15. مواد غذایی  16. شیرینی و تنقلات  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. مسافرت و حمل و نقل  19. مالی و تجاری  20. مربوط به ساختمان  21. آژانس املاک  22. تبلیغات و دفتر فنی  23. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  24. صنعت و ابزارآلات  25. پلیس و دادگاه  26. حقوقی و اجتماعی  27. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان انقلاب از میدان انقلاب تا میدان امام حسین و خیابان های اطراف

خیابان مطهری و خیابان بهشتی

• گروه های شغلی موجود: 1. پزشکی و سلامت  2. داروخانه و لوازم پزشکی  3. رستوران و کافه  4. مربوط به خودرو  5. مسافرت و حمل و نقل  6. موسسات و خدمات آموزشی  7. کتاب و انتشارات  8. وسایل کودک  9. پوشاک  10. کیف و کفش  11. زیبایی و آرایشی  12. ورزشی و تفریحی  13. موسیقی، عکاسی و هنری  14. لوازم خانگی و ظروف  15. فرش، مبلمان و دکوراسیون  16. مربوط به ساختمان  17. آژانس املاک  18. کامپیوتر  19. موبایل و تلفن همراه  20. لوازم و ماشین های اداری  21. تبلیغات و دفتر فنی  22. مواد غذایی  23. شیرینی و تنقلات  24. مالی و تجاری  25. حقوقی و اجتماعی  26. صنعت و ابزارآلات  27. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  28. پلیس و دادگاه  29. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان مطهری و خیابان بهشتی، محله های عباس آباد و تخت طاووس و خیابان های اطراف

باغ سپهسالار و دروازه دولت

• گروه های شغلی موجود: 1. کیف و کفش  2. تبلیغات و دفتر فنی  3. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  4. لوازم و ماشین های اداری  5. کتاب و انتشارات  6. پوشاک  7. وسایل کودک  8. ورزشی و تفریحی  9. رستوران و کافه  10. شیرینی و تنقلات  11. مواد غذایی  12. داروخانه و لوازم پزشکی  13. پزشکی و سلامت  14. زیبایی و آرایشی  
• آدرس: خیابان جمهوری باغ سپهسالار و دروازه دولت

میدان هفت تیر و خیابان مفتح

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. وسایل کودک  5. ورزشی و تفریحی  6. لوازم خانگی و ظروف  7. پزشکی و سلامت  8. داروخانه و لوازم پزشکی  9. موسسات و خدمات آموزشی  10. مسافرت و حمل و نقل  11. کامپیوتر  12. تبلیغات و دفتر فنی  13. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  
• آدرس: میدان هفت تیر و خیابان مفتح و خیابان های اطراف

نارمک و رسالت

• گروه های شغلی موجود: 1. داروخانه و لوازم پزشکی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. وسایل کودک  7. زیبایی و آرایشی  8. پزشکی و سلامت  9. لوازم خانگی و ظروف  10. فرش، مبلمان و دکوراسیون  11. مربوط به ساختمان  12. آژانس املاک  13. مربوط به خودرو  14. موسسات و خدمات آموزشی  15. کتاب و انتشارات  16. ورزشی و تفریحی  17. کامپیوتر  18. موبایل و تلفن همراه  19. مواد غذایی  20. مالی و تجاری  21. موسیقی، عکاسی و هنری  22. حیوانات خانگی  23. لوازم و ماشین های اداری  24. تبلیغات و دفتر فنی  25. پلیس و دادگاه  26. حقوقی و اجتماعی  27. بقیه مشاغل  
• آدرس: محله نارمک، بزرگراه رسالت و محله های اطراف

یوسف آباد

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. شیرینی و تنقلات  3. پزشکی و سلامت  4. داروخانه و لوازم پزشکی  5. زیبایی و آرایشی  6. موسسات و خدمات آموزشی  7. کتاب و انتشارات  8. پوشاک  9. کیف و کفش  10. طلا و جواهرات  11. وسایل کودک  12. ورزشی و تفریحی  13. مواد غذایی  14. کامپیوتر  15. موبایل و تلفن همراه  16. موسیقی، عکاسی و هنری  17. آژانس املاک  18. لوازم خانگی و ظروف  19. فرش، مبلمان و دکوراسیون  20. مربوط به ساختمان  21. مسافرت و حمل و نقل  22. تبلیغات و دفتر فنی  23. حیوانات خانگی  24. مربوط به خودرو  25. لوازم و ماشین های اداری  26. حقوقی و اجتماعی  27. صنعت و ابزارآلات  
• آدرس: محله یوسف آباد، خیابان یوسف آباد یا سید جمال الدین اسدآبادی و خیابان های اطراف

محله مجیدیه

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. وسایل کودک  5. زیبایی و آرایشی  6. داروخانه و لوازم پزشکی  7. پزشکی و سلامت  8. کتاب و انتشارات  9. لوازم و ماشین های اداری  10. موسسات و خدمات آموزشی  11. موسیقی، عکاسی و هنری  12. مالی و تجاری  13. مواد غذایی  14. شیرینی و تنقلات  15. مربوط به ساختمان  16. فرش، مبلمان و دکوراسیون  17. لوازم خانگی و ظروف  18. ورزشی و تفریحی  19. حیوانات خانگی  20. آژانس املاک  21. کامپیوتر  22. موبایل و تلفن همراه  23. مربوط به خودرو  24. پلیس و دادگاه  25. تبلیغات و دفتر فنی  26. بقیه مشاغل  
• آدرس: بزرگراه رسالت مجیدیه شمالی و مجیدیه جنوبی

محله بهجت آباد و خیابان کریمخان زند

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. داروخانه و لوازم پزشکی  3. کامپیوتر  4. موبایل و تلفن همراه  5. لوازم و ماشین های اداری  6. کتاب و انتشارات  7. موسسات و خدمات آموزشی  8. تبلیغات و دفتر فنی  9. پوشاک  10. کیف و کفش  11. وسایل کودک  12. زیبایی و آرایشی  13. ورزشی و تفریحی  14. پزشکی و سلامت  15. مواد غذایی  16. شیرینی و تنقلات  17. لوازم خانگی و ظروف  18. فرش، مبلمان و دکوراسیون  19. مربوط به ساختمان  20. مسافرت و حمل و نقل  21. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  22. صنعت و ابزارآلات  23. بقیه مشاغل  
• آدرس: محله بهجت آباد خیابان کریمخان زند

بازار مبل دلاوران

• گروه های شغلی موجود: 1. فرش، مبلمان و دکوراسیون  2. داروخانه و لوازم پزشکی  3. رستوران و کافه  4. مواد غذایی  5. شیرینی و تنقلات  6. کامپیوتر  7. موبایل و تلفن همراه  8. لوازم و ماشین های اداری  9. مالی و تجاری  10. تبلیغات و دفتر فنی  11. بقیه مشاغل  
• آدرس: میدان رسالت، خیابان هنگام، میدان الغدیر، بلوار دلاوران، بازار مبل دلاوران

تهرانسر

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. شیرینی و تنقلات  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. وسایل کودک  6. مواد غذایی  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. زیبایی و آرایشی  9. پزشکی و سلامت  10. ورزشی و تفریحی  11. موسیقی، عکاسی و هنری  12. حیوانات خانگی  13. لوازم خانگی و ظروف  14. فرش، مبلمان و دکوراسیون  15. مربوط به ساختمان  16. آژانس املاک  17. کامپیوتر  18. موبایل و تلفن همراه  19. مربوط به خودرو  20. موسسات و خدمات آموزشی  21. کتاب و انتشارات  22. لوازم و ماشین های اداری  23. تبلیغات و دفتر فنی  24. بقیه مشاغل  
• آدرس: جاده مخصوص کرج، تهرانسر

محله نازی آباد

• گروه های شغلی موجود: 1. رستوران و کافه  2. شیرینی و تنقلات  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. وسایل کودک  6. داروخانه و لوازم پزشکی  7. پزشکی و سلامت  8. زیبایی و آرایشی  9. ورزشی و تفریحی  10. مواد غذایی  11. لوازم خانگی و ظروف  12. فرش، مبلمان و دکوراسیون  13. مربوط به ساختمان  14. آژانس املاک  15. کامپیوتر  16. موبایل و تلفن همراه  17. مربوط به خودرو  18. لوازم و ماشین های اداری  19. موسسات و خدمات آموزشی  20. کتاب و انتشارات  21. تبلیغات و دفتر فنی  22. صنعت و ابزارآلات  23. بقیه مشاغل  
• آدرس: نازی آباد

خیابان های جیحون و کارون

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم خانگی و ظروف  2. فرش، مبلمان و دکوراسیون  3. مربوط به ساختمان  4. آژانس املاک  5. کیف و کفش  6. پوشاک  7. ورزشی و تفریحی  8. وسایل کودک  9. زیبایی و آرایشی  10. داروخانه و لوازم پزشکی  11. پزشکی و سلامت  12. رستوران و کافه  13. شیرینی و تنقلات  14. مواد غذایی  15. موسسات و خدمات آموزشی  16. کتاب و انتشارات  17. لوازم و ماشین های اداری  18. تبلیغات و دفتر فنی  19. کامپیوتر  20. موبایل و تلفن همراه  21. مربوط به خودرو  22. پلیس و دادگاه  23. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان های جیحون و کارون و هاشمی

مینی سیتی و اتوبان ارتش

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. آژانس املاک  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. لوازم خانگی و ظروف  9. مربوط به ساختمان  10. موسسات و خدمات آموزشی  11. تبلیغات و دفتر فنی  12. مالی و تجاری  13. بقیه مشاغل  
• آدرس: اتوبان ارتش مینی سیتی شامل محله های شهرک قائم، شهرک محلاتی، شهرک لاله شهرک نفت، شهرک ابوذر، سوهانک و اوشان

ازگل و اراج

• گروه های شغلی موجود: 1. داروخانه و لوازم پزشکی  2. مواد غذایی  3. رستوران و کافه  4. شیرینی و تنقلات  5. پزشکی و سلامت  6. زیبایی و آرایشی  7. ورزشی و تفریحی  8. وسایل کودک  9. فرش، مبلمان و دکوراسیون  10. حیوانات خانگی  11. آژانس املاک  12. کامپیوتر  13. تبلیغات و دفتر فنی  14. مربوط به خودرو  15. بقیه مشاغل  
• آدرس: جنوب اتوبان ارتش محله های ازگل و اراج و خیابان های اطراف

شهرک حکیمیه

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. داروخانه و لوازم پزشکی  5. زیبایی و آرایشی  6. ورزشی و تفریحی  7. لوازم خانگی و ظروف  8. فرش، مبلمان و دکوراسیون  9. مربوط به ساختمان  10. آژانس املاک  11. کامپیوتر  12. موبایل و تلفن همراه  13. مربوط به خودرو  14. لوازم و ماشین های اداری  15. موسسات و خدمات آموزشی  16. کتاب و انتشارات  17. تبلیغات و دفتر فنی  18. صنعت و ابزارآلات  19. بقیه مشاغل  
• آدرس: اتوبان بابایی شهرک حکیمیه