بانک اطلاعات و موتور جستجوی اصناف، مشاغل، کسب و کارها و فروشگاههای تهران

 

لیست بازارها، مراکز خرید و مجتمع های تجاری و اداری در
منطقه دوازده تهران

بازار بزرگ تهران

• گروه های شغلی موجود: 1. طلا و جواهرات  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. رستوران و کافه  5. زیبایی و آرایشی  6. ورزشی و تفریحی  7. وسایل کودک  8. موبایل و تلفن همراه  9. داروخانه و لوازم پزشکی  10. لوازم خانگی و ظروف  11. فرش، مبلمان و دکوراسیون  12. کامپیوتر  13. مواد غذایی  14. شیرینی و تنقلات  15. لوازم و ماشین های اداری  16. مالی و تجاری  17. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  18. موسسات و خدمات آموزشی  19. مربوط به ساختمان  20. صنعت و ابزارآلات  
• آدرس: خیابان پانزده خرداد بازار بزرگ تهران و خیابان های اطراف

خیابان فردوسی و چهارراه استانبول

• گروه های شغلی موجود: 1. کیف و کفش  2. پوشاک  3. مالی و تجاری  4. طلا و جواهرات  5. ورزشی و تفریحی  6. مربوط به خودرو  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. زیبایی و آرایشی  9. لوازم خانگی و ظروف  10. فرش، مبلمان و دکوراسیون  11. مربوط به ساختمان  12. مواد غذایی  13. شیرینی و تنقلات  14. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان فردوسی از میدان توپخانه تا میدان فردوسی و چهارراه استانبول و خیابان های اطراف

بازار لوازم خانگی سه راه امین حضور و خیابان ری

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم خانگی و ظروف  2. مربوط به ساختمان  3. زیبایی و آرایشی  4. موسیقی، عکاسی و هنری  5. مربوط به خودرو  6. پزشکی و سلامت  7. داروخانه و لوازم پزشکی  
• آدرس: خیابان امیرکبیر سه راه امین حضور خیابان ری و اطراف

چراغ برق

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به خودرو  2. صنعت و ابزارآلات  3. مربوط به ساختمان  4. رستوران و کافه  
• آدرس: خیابان امیرکبیر خیابان ملت خیابان سعدی و خیابان های اطراف

خیابان جمهوری

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم خانگی و ظروف  2. موبایل و تلفن همراه  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. زیبایی و آرایشی  6. طلا و جواهرات  7. رستوران و کافه  8. مواد غذایی  9. شیرینی و تنقلات  10. پزشکی و سلامت  11. داروخانه و لوازم پزشکی  12. ورزشی و تفریحی  13. موسیقی، عکاسی و هنری  14. وسایل کودک  15. کامپیوتر  16. صنعت و ابزارآلات  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. مربوط به ساختمان  19. مربوط به خودرو  20. تبلیغات و دفتر فنی  21. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  22. مالی و تجاری  23. موسسات و خدمات آموزشی  24. کتاب و انتشارات  25. لوازم و ماشین های اداری  
• آدرس: خیابان جمهوری از میدان جمهوری تا میدان بهارستان و خیابان های اطراف

بازار موبایل علاءالدین

• گروه های شغلی موجود: 1. موبایل و تلفن همراه  2. کامپیوتر  
• آدرس: خیابان جمهوری ضلع جنوب غربی تقاطع حافظ

خیابان های لاله زار و منوچهری

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به ساختمان  2. فرش، مبلمان و دکوراسیون  3. صنعت و ابزارآلات  4. کیف و کفش  5. طلا و جواهرات  6. پوشاک  7. زیبایی و آرایشی  8. رستوران و کافه  9. مربوط به خودرو  10. مالی و تجاری  11. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  
• آدرس: خیابان لاله زار از میدان توپخانه تا خیابان انقلاب و خیابان منوچهری

بازار ابزار صنعتی خیابان سپه

• گروه های شغلی موجود: 1. صنعت و ابزارآلات  2. مربوط به ساختمان  3. ایمنی و ادارات دولتی  4. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  
• آدرس: خیابان سپه یا امام خمینی از میدان توپخانه تا میدان حسن آباد

میدان فردوسی

• گروه های شغلی موجود: 1. کیف و کفش  2. پوشاک  3. مالی و تجاری  4. طلا و جواهرات  5. رستوران و کافه  6. لوازم و ماشین های اداری  7. کامپیوتر  8. ورزشی و تفریحی  9. داروخانه و لوازم پزشکی  10. فرش، مبلمان و دکوراسیون  11. مسافرت و حمل و نقل  12. تبلیغات و دفتر فنی  13. مواد غذایی  14. شیرینی و تنقلات  15. بقیه مشاغل  
• آدرس: میدان فردوسی و خیابان های اطراف

خیابان انقلاب

• گروه های شغلی موجود: 1. کتاب و انتشارات  2. موسسات و خدمات آموزشی  3. کامپیوتر  4. لوازم و ماشین های اداری  5. رستوران و کافه  6. پوشاک  7. کیف و کفش  8. پزشکی و سلامت  9. داروخانه و لوازم پزشکی  10. زیبایی و آرایشی  11. وسایل کودک  12. ورزشی و تفریحی  13. مربوط به خودرو  14. موبایل و تلفن همراه  15. مواد غذایی  16. شیرینی و تنقلات  17. فرش، مبلمان و دکوراسیون  18. مسافرت و حمل و نقل  19. مالی و تجاری  20. مربوط به ساختمان  21. آژانس املاک  22. تبلیغات و دفتر فنی  23. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  24. صنعت و ابزارآلات  25. پلیس و دادگاه  26. حقوقی و اجتماعی  27. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان انقلاب از میدان انقلاب تا میدان امام حسین و خیابان های اطراف

باغ سپهسالار و دروازه دولت

• گروه های شغلی موجود: 1. کیف و کفش  2. تبلیغات و دفتر فنی  3. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  4. لوازم و ماشین های اداری  5. کتاب و انتشارات  6. پوشاک  7. وسایل کودک  8. ورزشی و تفریحی  9. رستوران و کافه  10. شیرینی و تنقلات  11. مواد غذایی  12. داروخانه و لوازم پزشکی  13. پزشکی و سلامت  14. زیبایی و آرایشی  
• آدرس: خیابان جمهوری باغ سپهسالار و دروازه دولت

باب همایون و میدان توپخانه

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به خودرو  2. موسیقی، عکاسی و هنری  3. پوشاک  4. رستوران و کافه  5. داروخانه و لوازم پزشکی  6. زیبایی و آرایشی  7. فرش، مبلمان و دکوراسیون  8. مربوط به ساختمان  9. موبایل و تلفن همراه  10. کامپیوتر  11. صنعت و ابزارآلات  
• آدرس: خیابان باب همایون خیابان صوراسرافیل میدان امام خمینی یا میدان توپخانه و خیابان های اطراف

بازار فردوسی

• گروه های شغلی موجود: 1. پوشاک  2. کیف و کفش  3. ورزشی و تفریحی  
• آدرس: خیابان فردوسی چهارراه استانبول بازار بزرگ فردوسی و بازارچه فردوسی

چهارراه گلوبندک و خیابان خیام

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به ساختمان  2. صنعت و ابزارآلات  3. فرش، مبلمان و دکوراسیون  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. طلا و جواهرات  7. ورزشی و تفریحی  8. رستوران و کافه  9. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  
• آدرس: خیابان خیام شمالی چهارراه گلوبندک

خیابان حافظ و میدان حسن آباد

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  2. فرش، مبلمان و دکوراسیون  3. صنعت و ابزارآلات  4. مربوط به ساختمان  5. ایمنی و ادارات دولتی  6. کامپیوتر  7. موبایل و تلفن همراه  
• آدرس: خیابان حافظ از میدان حسن آباد تا خیابان جمهوری و خیابان های اطراف

بازار چارسو

• گروه های شغلی موجود: 1. موبایل و تلفن همراه  2. لوازم خانگی و ظروف  3. کامپیوتر  4. مالی و تجاری  5. موسیقی، عکاسی و هنری  
• آدرس: خیابان جمهوری ضلع جنوب شرقی تقاطع حافظ بازار چارسو

بازار یراق آلات خیابان سپه

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به ساختمان  2. صنعت و ابزارآلات  3. ایمنی و ادارات دولتی  4. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  5. پوشاک  6. کیف و کفش  7. مربوط به خودرو  
• آدرس: خیابان سپه از میدان حسن آباد تا تقاطع خیابان ولیعصر

خیابان مولوی

• گروه های شغلی موجود: 1. مواد غذایی  2. رستوران و کافه  3. شیرینی و تنقلات  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. لوازم خانگی و ظروف  7. فرش، مبلمان و دکوراسیون  8. داروخانه و لوازم پزشکی  9. ورزشی و تفریحی  10. مربوط به ساختمان  11. صنعت و ابزارآلات  12. بقیه مشاغل  
• آدرس: میدان محمدیه خیابان مولوی