بانک اطلاعات و موتور جستجوی اصناف، مشاغل، کسب و کارها و فروشگاههای تهران

 

لیست بازارها، مراکز خرید و مجتمع های تجاری و اداری در
منطقه دوازده تهران

بازار بزرگ تهران

• گروه های شغلی موجود: 1. طلا و جواهرات  2. پوشاک  3. کیف و کفش  4. رستوران و کافه  5. زیبایی و آرایشی  6. ورزشی و تفریحی  7. وسایل کودک  8. موبایل و تلفن همراه  9. داروخانه و لوازم پزشکی  10. لوازم خانگی و ظروف  11. مبلمان و دکوراسیون  12. کامپیوتر و لوازم اداری  13. مواد غذایی  14. شیرینی و تنقلات  15. بانک ها  16. مالی و تجاری  17. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  18. موسسات و خدمات آموزشی  19. مربوط به ساختمان  
• آدرس: خیابان پانزده خرداد بازار بزرگ تهران و خیابان های اطراف

چراغ برق

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به خودرو  2. صنعت و ابزارآلات  3. مربوط به ساختمان  4. رستوران و کافه  5. بانک ها  
• آدرس: خیابان امیرکبیر خیابان ملت خیابان سعدی و خیابان های اطراف

خیابان فردوسی و چهارراه استانبول

• گروه های شغلی موجود: 1. کیف و کفش  2. پوشاک  3. مالی و تجاری  4. طلا و جواهرات  5. ورزشی و تفریحی  6. مربوط به خودرو  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. زیبایی و آرایشی  9. مبلمان و دکوراسیون  10. مربوط به ساختمان  11. بانک ها  12. مواد غذایی  13. شیرینی و تنقلات  14. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان فردوسی از میدان توپخانه تا میدان فردوسی و چهارراه استانبول و خیابان های اطراف

بازار لوازم خانگی سه راه امین حضور و خیابان ری

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم خانگی و ظروف  2. مربوط به ساختمان  3. زیبایی و آرایشی  4. موسیقی، عکاسی و هنری  5. مربوط به خودرو  6. پزشکی و سلامت  7. داروخانه و لوازم پزشکی  8. بانک ها  
• آدرس: خیابان امیرکبیر سه راه امین حضور خیابان ری و اطراف

خیابان جمهوری

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم خانگی و ظروف  2. موبایل و تلفن همراه  3. پوشاک  4. کیف و کفش  5. زیبایی و آرایشی  6. طلا و جواهرات  7. رستوران و کافه  8. مواد غذایی  9. شیرینی و تنقلات  10. پزشکی و سلامت  11. داروخانه و لوازم پزشکی  12. ورزشی و تفریحی  13. موسیقی، عکاسی و هنری  14. وسایل کودک  15. کامپیوتر و لوازم اداری  16. صنعت و ابزارآلات  17. مبلمان و دکوراسیون  18. مربوط به ساختمان  19. مربوط به خودرو  20. تبلیغات  21. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  22. مالی و تجاری  23. موسسات و خدمات آموزشی  24. کتاب و انتشارات  25. بانک ها  
• آدرس: خیابان جمهوری از میدان جمهوری تا میدان بهارستان و خیابان های اطراف

بازار موبایل علاءالدین

• گروه های شغلی موجود: 1. موبایل و تلفن همراه  2. کامپیوتر و لوازم اداری  
• آدرس: خیابان جمهوری ضلع جنوب غربی تقاطع حافظ

خیابان های لاله زار و منوچهری

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به ساختمان  2. مبلمان و دکوراسیون  3. صنعت و ابزارآلات  4. کیف و کفش  5. طلا و جواهرات  6. پوشاک  7. زیبایی و آرایشی  8. مربوط به خودرو  9. بانک ها  10. مالی و تجاری  11. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  
• آدرس: خیابان لاله زار از میدان توپخانه تا خیابان انقلاب و خیابان منوچهری

بازار ابزار صنعتی خیابان سپه

• گروه های شغلی موجود: 1. صنعت و ابزارآلات  2. مربوط به ساختمان  3. ایمنی و ادارات دولتی  4. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  5. بانک ها  
• آدرس: خیابان سپه یا امام خمینی از میدان توپخانه تا میدان حسن آباد

خیابان انقلاب

• گروه های شغلی موجود: 1. کتاب و انتشارات  2. موسسات و خدمات آموزشی  3. کامپیوتر و لوازم اداری  4. رستوران و کافه  5. پوشاک  6. کیف و کفش  7. پزشکی و سلامت  8. داروخانه و لوازم پزشکی  9. زیبایی و آرایشی  10. وسایل کودک  11. ورزشی و تفریحی  12. مربوط به خودرو  13. موبایل و تلفن همراه  14. مواد غذایی  15. شیرینی و تنقلات  16. مبلمان و دکوراسیون  17. مسافرت و حمل و نقل  18. مالی و تجاری  19. مربوط به ساختمان  20. آژانس املاک  21. تبلیغات  22. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  23. صنعت و ابزارآلات  24. حقوقی و اجتماعی  25. بقیه مشاغل  
• آدرس: خیابان انقلاب از میدان انقلاب تا میدان امام حسین و خیابان های اطراف

میدان فردوسی

• گروه های شغلی موجود: 1. کیف و کفش  2. پوشاک  3. مالی و تجاری  4. طلا و جواهرات  5. رستوران و کافه  6. بانک ها  7. کامپیوتر و لوازم اداری  8. ورزشی و تفریحی  9. داروخانه و لوازم پزشکی  10. مبلمان و دکوراسیون  11. تبلیغات  12. مواد غذایی  13. شیرینی و تنقلات  14. بقیه مشاغل  
• آدرس: میدان فردوسی و خیابان های اطراف

بازار فردوسی

• گروه های شغلی موجود: 1. پوشاک  2. کیف و کفش  3. ورزشی و تفریحی  
• آدرس: خیابان فردوسی چهارراه استانبول بازار بزرگ فردوسی و بازارچه فردوسی

خیابان حافظ و میدان حسن آباد

• گروه های شغلی موجود: 1. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  2. مبلمان و دکوراسیون  3. صنعت و ابزارآلات  4. مربوط به ساختمان  5. ایمنی و ادارات دولتی  6. کامپیوتر و لوازم اداری  7. موبایل و تلفن همراه  8. بانک ها  
• آدرس: خیابان حافظ از میدان حسن آباد تا خیابان جمهوری و خیابان های اطراف

بازار چارسو

• گروه های شغلی موجود: 1. موبایل و تلفن همراه  2. لوازم خانگی و ظروف  3. کامپیوتر و لوازم اداری  4. مالی و تجاری  5. موسیقی، عکاسی و هنری  
• آدرس: خیابان جمهوری ضلع جنوب شرقی تقاطع حافظ بازار چارسو

باب همایون و میدان توپخانه

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به خودرو  2. موسیقی، عکاسی و هنری  3. پوشاک  4. رستوران و کافه  5. داروخانه و لوازم پزشکی  6. مبلمان و دکوراسیون  7. مربوط به ساختمان  8. موبایل و تلفن همراه  9. کامپیوتر و لوازم اداری  10. صنعت و ابزارآلات  11. بانک ها  
• آدرس: خیابان باب همایون خیابان صوراسرافیل میدان امام خمینی یا میدان توپخانه و خیابان های اطراف

چهارراه گلوبندک و خیابان خیام

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به ساختمان  2. صنعت و ابزارآلات  3. مبلمان و دکوراسیون  4. پوشاک  5. کیف و کفش  6. ورزشی و تفریحی  7. رستوران و کافه  8. بانک ها  
• آدرس: خیابان خیام شمالی چهارراه گلوبندک

بازار یراق آلات خیابان سپه

• گروه های شغلی موجود: 1. مربوط به ساختمان  2. صنعت و ابزارآلات  3. ایمنی و ادارات دولتی  4. لوازم فروشگاهی و بسته بندی  5. بانک ها  6. پوشاک  7. کیف و کفش  8. مربوط به خودرو  
• آدرس: خیابان سپه از میدان حسن آباد تا تقاطع خیابان ولیعصر